FORTOLLING BILER

Biler med utenlandsk vognlisens:

Startavgift som for norske biler. Alle BC-biler med utenlandsk vognlisens får refundert moms som er betalt av fører ved kryssing av tollgrense inn til Norge. Momssats beregnes ut fra budpris i det land vognlisensen er utstedt. Refusjon av moms ekspederes i sekretariatet ved ankomst.
HUSK TOLLPAPIRER/ KVITTERING!

Trykk her for å se ytterligere informasjon.