FUNKSJONÆRINFO

Foto: Anne-Carine Nilsen

Landskamp.no arrangeres i 2018 for tiende gang på Momarken Bilbane. Å avholde et arrangement som tiltrekker seg opp til 240 utøvere og et publikum på mellom 1500 og 2000 personer, krever funksjonærer som er trygge i sine roller og som ønsker å yte sitt beste gjennom løpshelgen. NMK Trøgstad setter seg alltid som mål at klubbens arrangement skal bli “The Best Ever!” Takket være 150 funksjonærer ved våre største arrangement, har vi klart nettopp det! Klubben har mottatt en rekke utmerkelser for sine arrangement, og har opparbeidet seg et godt og solid rykte som en seriøs arrangør av motorsportarrangement.

Hvordan blir arrangementene til?

Klubben hviler aldri lenge på  laubærene. Så snart landskamp.no er gjennomført i juni måned, avholdes et evalueringsmøte, og allerede i september begynner planleggingen av neste års arrangement. Arrangementsledelse utnevnes av styret i NMK Trøgstad, og deretter går det “slag i slag” frem til landskamp.no neste år.

Den første oppgaven arrangementsledelsen (som gjerne består av 3 – 4 personer) har, er å finne hovedfunksjonærer til:

  • Sportskomitèen
  • Løpsteknisk
  • Depotorganisering
  • Miljøansvaret
  • Markedsføring
  • Billettør- og parkeringsvakter
  • Kiosk og funksjonærmat
  • Administrasjon

Hver hovedgruppe fylles deretter med funksjonærer som utfører ulike roller i gruppen.

Arrangementets offisielle funksjonærer innehar ulike påkrevde lisenser for å utføre sine oppgaver. Dette gjelder for eksempel for juryen (juryleder oppnevnes av Norges Bilsportforbund (NBF)), løpsleder, løpssekretær(ene) og teknisk sjef. Disse har gått egne kurs i regi av NBF for å motta sin lisens.

De fleste av våre funksjonærer trenger ikke lisenser for å utføre sine oppgaver, men NMK Trøgstad gir opplæring i for eksempel bruk av lysanlegget som de senere år har erstattet bruk av flagg rundt banen under løpsgjennomføringen for våre banefunksjonærer. Det er alltid en funksjonæransvarlig på våre løp som vil være behjelpelig med å svare på spørsmål og ivareta banefunksjonærene på best mulig måte.

Depotfunksjonærene hjelper til med å få løpsbiler og trekkvogner inn i depot ved ankomst, samt å kjøre biltransportere/hengere til eget parkeringsområde. Ellers har vi funksjonærer som tar i mot anbud, i kiosker/serveringssteder, til vareutlevering, som “jokere” (personer som har oversikt over det meste og kan svare på det meste), til rengjøring, som billettører og parkeringsvakter, i sekretariatet m.fl.

Vi har individuelt tilpassede oppgaver for alle som ønsker å være med, og vi har plass til alle!

Om du ønsker å bidra til våre arrangement; i planleggings-  eller gjennomføringsfasen, ta kontakt med oss på epost:

trogstad@nmk.no

Fortell litt om deg selv og hva du ønsker å bli med på, så tar vi kontakt med deg så snart som mulig. Husk å oppgi et telefonnummer vi kan nå deg på.