PRESSEINFO

Presseakkreditering

For å motta presseakkreditering, må skjemaet “Søknad om presseakkreditering” (se under) fylles ut. Skjemaet sendes deretter på epost til post@landskamp.no

7 – 10 dager senere, vil du (om søknaden innvilges) motta presseakkrediteringen på epostadressen søknaden ble sendt fra. Ved avslag på søknad, vil begrunnelse bli oppgitt.

​Ved fremvisning av presseakkrediteringen i sekretariatet på Momarken Bilbane, vil du få utlevert pressevest m.m.

​Det er svært viktig at sikkerhetsreglene arrangøren har iverksatt for pressen overholdes. En motorsportarena er en risikosone, hvor man er helt avhengig av at alle aktører bidrar til å sette sikkerheten som første prioritet.

Det oppfordres til ansvarlig bruk av sosiale medier og fotografering/publisering gjennom arrangementet, og spesielt ved eventuelle hendelser/ulykker. Klubbens presseansvarlig skal i disse tilfeller kontaktes før eventuell publisering. Sekretariatet videreformidler kontakt til klubbens presseansvarlig.

​Overtredelse av regler/ukritisk atferd ifht. fastsatte sikkerhetstiltak eller etiske oppfordringer, vil medføre umiddelbar tilbaketrekking av presseakkreditteringen for vedkommende. Arrangør tar den endelige avgjørelsen rundt dette, og avgjørelsen kan ikke påklages.

NMK Trøgstad ser frem til et godt samarbeid med pressen gjennom arrangementet.

Presseakkreditering skjema (PDF-format til utskriving)