SIKKERHET OG HELSE

SIKRING AV BANEOMRÅDET
Baneområdet sikres med avsperringer. Innenfor disse er det ingen adgang for uvedkommende. Kun banefunksjonærer og andre funksjonærer med spesialtillatelse har adgang innenfor sperringene. Pressefolk forhåndssøker om å motta presseakkreditering, men denne gir ikke tilgang til å bevege seg inn på enkelte av banens områder.

For å kunne opprettholde høy sikkerhet er vi som arrangører til enhver tid avhengige av  at publikum, teammedlemmer, pressen og andre respekterer ethvert forbud og følger funksjonærenes anvisninger.

SIKKERHETSTILTAK I DEPOT
All kjøring i depot med andre kjøretøyer enn løpsbiler er strengt forbudt dersom dette strider mot Vegtrafikklovgivningen. Sykler, rullebrett, Segways og lignende forbudt i depot. All prøvekjøring med deltakerbiler i depot er absolutt forbudt.

Vi påminner samtidig om at depot er en familiecamp, hvor det skal være ro i tidsrommet kl 2300 – 0700 alle dager under arrangementet.

BRANN
Brann i løpsbiler under løpet:
Alt postmannskap som er utplassert rundt baneanlegget under løpsavviklingen, er utstyrt med godkjente brannslukkere og brekkjern. I tillegg er rescue-team plassert slik at de i løpet av svært kort tid kan rekke til alle deler av banen. Postmannskapene og rescue-team vil være de første som håndterer brann i løpsbil under selve løpet.

I motorsport er det fokus på at det skal slukkes raskt, miljøvennlig og at bilen etter en brann skal kunne benyttes uten at det er store følgeskader.

Brannforebygging i depot:

§ 304 Tekniske sikkerhetsbestemmelser for rally og hastighetsløp, pkt. 10:
For BC og RC-biler uten montert brannslukker skal det finnes minimum 1×6 kg brannslukker lett tilgjengelig på utøverens depotplass.

Alle utøvere/deltakere under Landskamp.no er pliktet å ha med minimum ett godkjent (dvs. godkjent i løpet av de siste 12 måneder)  brannslukningsapparat à 6 kg. Brannslukningsapparatet skal til enhver tid stå plassert på depotplass, ut mot branngate, lett synlig og tilgjengelig.

§ 265. Arrangørbestemmelser, bane og sikkerhetsforskrifter for hastighetsløp
Depot
Arrangementets depotplan har inntegnet branngater og plassering av brannsluknings-apparater. Det finnes effektive brannslukningsapparater på tydelig merkede plasser i depot. 

Under Landskamp.no plasserer arrangør ut en rekke brannposter (HMS-punkt) i depotområdet.

Kart og branninstruks Momarken Bilbane

“Redde, varsle, slukke” er en enkel huskeregel, men hva som er riktig rekkefølge kan variere fra situasjon til situasjon, og fra person til person. Dette er noe du må vurdere der og da hvis en brann oppstår 

Om brann skulle oppstå i depotområdet, husk at brannrøyk er svært giftig. Utsett ikke deg selv for helsefare!

GRILLING

Det er strengt forbudt å benytte griller i depot!  Kun område som er anvist på depotplanen kan benyttes til dette formålet.