MILJØ

Landskamp.no skal kjennetegnes ved at man tar utfordringer med motorsport og miljø på alvor. For å ivareta aktuelt lovverk og Norges Bilsportforbunds retningslinjer for bilsport og miljø, oppnevnes det ihht NSR § 31 en miljøansvarlig, og miljøtiltak kontrolleres før, under og etter arrangementet.

 

 

Gjennom konkurransen vil det bli overvåket at alle deltakere:

  • Benytter tett presenning, unisorbmatte eller tilsvarende under konkurransebil ved service på bilen og i depoet. Dekket skal være så stort at det også dekker større spill, altså større enn selve konkurransebilen. Spill på dekket får ikke skylles/tømmes på andre steder enn anvist plass (miljøstasjon i depoet).
  • Har tilgjengelig oppsamlingsmulighet for væsker tilstrekkelig stort for de væskemengder som finnes på bilen.
  • Benytter anvist plass for vask av bil i depoet.
  • Øyeblikkelig informerer arrangøren om uhell/forurensing. (Dette gjøres ved henvendelse i sekretariatet).

 

 

Støy
For å ivareta støykrav ihht. NSR § 303, vil arrangøren under teknisk kontroll foreta støymålinger. Dette kan også bli utført via stikkprøver på enkeltbiler gjennom arrangementet. Husk at max grense for støy er 100 dB.

Respektèr motorstillhet ihht. tider oppgitt i tilleggsreglene.

 

 

Avfall
Søppelsekker vil bli gitt til alle deltakere ved innsjekk. Benytt disse til restavfall gjennom arrangementet, og forlat detpotplassen slik den var ved ankomst til Momarken Bilbane.

Det vil – i tillegg til miljøstasjon for miljøfarlig avfall i depot – bli utplassert avfallsdunker til restavfall rundt baneområdet.

Husk at det er føreren/deltakeren på Landskamp.no som har ansvaret for at teamets medlemmer er kjent med disse reglene og at de følges.